§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep www.sklep.alergsova.pl Magdalena Gruszczyńska, ul. Żeglińskiego 44, 05-500 Piaseczno, NIP: 956-160-07-13 (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej / Unii Europejskiej, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.
 3. Przed rozpoczęcie korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.  Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Właścicielem Sklepu jest: Magdalena Gruszczyńska, ul. Żeglińskiego 44, 05-500 Piaseczno, tel. +48 783 376 453, zamowienie@alergsova.pl, NIP: 956-160-07-13, REGON: 017233713.
 5. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.
 6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe.
 7. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

a) Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego,

b) Sprzedawca – Magdalena Gruszczyńska, ul. Żeglińskiego 44, 05-500 Piaseczno, tel. +48 783 376 453,

c) Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: http://www.sklep.alergsova.pl

d) Formularz zakupu – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,

e) Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,

f) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.

g) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (zakupu) niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3
Wymagania techniczne

 1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.
 2. Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

§ 4
Ceny i oferty promocyjne

 1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega, iż produkty umieszczone w kategorii „Promocja” oraz „Wyprzedaż” w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.
 4. Szczegółowe zasady korzystania z promocji cenowych reguluje Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w postaci Regulaminu promocji cenowych.

5. W przypadku realizacji zamówienia indywidualnego, cena towaru zostanie przekazana Klientowi w odrębnym mailu. Realizacja zamówienia rozpocznie się po akceptacji przez Klienta przedłożonej przez Sklep oferty cenowej.